Höskrindan 3

Ett 1planshus från 40-talet räcker inte för dagen normalfamilj