Bakgrund

Byggprocessen idag ser ut som ett stafettlopp mellan de olika aktörerna: byggherre, byggledare, arkitekt, generalentreprenör, underentreprenör mfl. För att säkerställa att intentionerna från processens början inte går förlorade, måste uppdraget definieras, oftast med ritningar och beskrivningar, vid varje tillfälle som stafettpinnen överlämnas.

 

Men varje gång detta sker förloras en mängd information från tidigare skeden, det är inte möjligt att dokumentera allt som sagts, skrivits, det är inte heller möjligt att göra nya studiebesök på referensobjekt osv. Men det är också så att varje projekt är unikt och nya situationer och frågor dyker upp. Dessa frågor ska givetvis lösas på ett sätt som stämmer med projektet i övrigt. Så när stafettpinnen lämnas över saknas information om hur nya problem, ändrade förutsättningar ska lösas.

 

Som arkitekt har man i Sverige ett relativt begränsat ansvar för huset i bygg- och förvaltningsskedet. Det innebär att när man gjort sina handlingar färdiga överlåts ansvaret till en entreprenör som vill driva projektet enligt sitt åtagande, arkitekten kanske inte ens tillåts att besöka arbetsplatsen och har ofta inget uppdrag att göra uppföljning. I och med detta, missar han/hon chansen till lärdomar om byggmetoder, material, men också förstå sina egna misstag, liksom möjligheten att vara till hands för att komma med kreativa lösningar på nya problem.

 

 

Vårt mål är att:

- arkitektoniska utgångspunkter ska vara tongivande i alla skeden

 

- våra uppdrag kan vara en enkel skiss eller ett färdigt hus

 

För att kunna leva upp till dessa mål har vi etablerat ett nätverk av samarbetspartner bland konsulter, entreprenörer och leverantörer och i samarbete med dessa har vi genomfört en rad uppdrag och projekt i egen regi.