att köpa hus

Så här ser processen ut när vi bygger nytt:

uppdaterad 2012-09-01

 

Visning av våra hus, presentation av våra dokument

 

    

 

ni

vi

Lämnar synpunkter på placering och planlösning

Ändrar ritningar och beskrivningar

 

Bokning

ni

vi

Kontaktar bank som lägger upp byggnadskreditiv

Bokar tid för kontraktskrivning

 

Kontraktskrivning

 

Produktion

ni

vi

 

Ansöker om bygglov, Beställer byggsamråd

Bestämmer exakt placering av el - strömbrytare o belysning

Dokumenterar beslut på ritningar och i loggbok

Väljer ytskikt - kakel, klinker kulör och vissa tillval

Dokumenterar beslut på ritningar och i loggbok

 

 

Slutbesiktning - inflyttning

ni

vi

Närvarar vid slutbesiktningen

Flyttar in

Anlitar opartisk besiktningsman

Åtgärdar anmärkningar inom 2 månader

 

Garantibesiktning

ni

vi

Kallar till garantibesiktning inom 2 år

Åtgärdar anmärkningar inom 2 månader